Skimmelsvamp, pcb og asbest

Skimmelsvamp, pcb og asbest

Skimmelsvamp


Skimmelsvampe trives godt på fugtige steder i boligen. Hvis der er skimmelsvampe i din bolig, bør du fjerne dem, da de kan gøre mennesker syge.


Skimmelsvamp? - få svar indenfor 10 dage

Hvis du er i tvivl, om du har skimmelsvamp, kan du rekvirere en test, som du selv tager og returnerer til os. Herefter får du svar i løbet af 10 dage.


Pris ekskl. moms kr. 950,-


Hvorfor angribes bygninger?

Skimmelsvamp kræver først og fremmest fugt og dernæst organisk materiale for at kunne vokse. Man kan få problemer med skimmelsvamp i både gamle, men også helt nye bygninger.


Angrebene skyldes ofte:


(NYE BYGNINGER)

 • At byggeelementer ikke er helt tørre, inden man færdiggør huset
 • Mangelfuld isolering og kuldebroer
 • Fejl i konstruktion f.eks. damspærrer
 • Manglende udluftning


(GAMLE BYGNINGER)

 • Mangelfuld eller manglende isolering
 • Skjulte rørskader
 • Mangelfuld ventilation i bolig
 • Mangelfuld ventilation i krybekældre
 • Grundfugtopstigning
 • Manglende udluftning


Adfærd

Men også måden vi bor på har betydning for om der kommer skimmelsvamp, f.eks. kan forkert temperatur og manglende udluftning skabe kondensproblemer, som giver grobund for skimmelsvamp.


En gennemsnitsfamilie afgiver hvert døgn op til 15 liter væske til boligen. Det stiller store krav til vores bolig, men også til måden vi bor i den.


Midtfyns Totalservice kan i alle tilfælde afhjælpe problemerne og med en kombination af rådgivning og bekæmpelse sørge for at fremtidige problemer undgås.


Analyse

 • Konstatering og analyse af skimmelsvamp


Affugtning

 • Affugtning af alle typer vandskader


Bekæmpelse

 • Udsugning med filter af lokaler/bygninger med skimmelsvamp
 • Nedtagning og fjernelse af ødelagte bygningsdele
 • Mekanisk og kemisk fjernelse af skimmelsvamp
 • Kemisk forebyggelse af skimmelsvamp
 • Afslutning med kontrolprøver


Rengøring

 • Rengøring efter skimmelsvamp


Dokumentation

 • Alle opgaver dokumenteres med digitale billeder og afsluttende rapporter.


Skimmelsvampe i boligen


Skimmelsvampe trives godt på fugtige steder i boligen. Hvis der er skimmelsvampe i din bolig, bør du fjerne dem, da de kan gøre mennesker syge, især hvis man har astma og allergi problemer.


Mange ældre huse er ofte yderst dårligt isolerede og er dermed kolde. I kolde boliger er der større risiko for, at den fugtige luft sætter sig som kondens på indersiden af vinduer og kolde ydervægge. Fugt i vægge kunne være på grund af mangel på mekanisk udsugning og/eller udluftningsventiler. En gammel vandskade kan ligeledes bidrage til råd og svamp.


I helt nye eller istandsatte boliger kan der ligeledes være problemer med fugt fra byggematerialerne, som først forsvinder efter et halvt eller et helt år.


Bor man derfor i et gammelt eller nyindstandsat hus, skal du altså være ekstra omhyggelig med udluftning. Man kan i mange tilfælde slippe af med fugten ved at varme op til mindst 20-22 grader i alle rum og lufte ud med vinduer på klem i flere timer med varme på. Det koster lidt mere energi, men for sundheden er det vigtigt. Vil man sove køligt, kan man nøjes med at varme op om dagen.


Luftfugtighed


Luftfugtigheden i Danmark gør at man i store dele af året kan opleve problemer med skimmelsvampe og mug i sin bolig. Den relative fugtighed, der betegner den aktuelle mængde vanddamp i en luftmasse og den maksimale mængde vanddamp, som luftmassen kan indeholde, er typisk højest om sommeren.


Har man en bolig med lav krybekælder, som mange ældre huse har, er der en større risiko for at luften kondenserer sig i kælderen og kan skabe problemer for boligens indeklima. Fugtproblemerne opstår ved, at fugtig og varm udeluft ventileres ind i kælderen og kondenserer på konstruktionens kolde overflader. Fugten ophober sig i organiske materialer som træ,musten og pudsede overflader.


For at undgå fugtskader bør man holde den relativ fugtighed (RH) under 75 %, som giver skimmelsvampen dets vækstvilkår. Kontakt Midtfyns Totalservice, hvis du ønsker at få os ud til en konkret risikovurdering af mug og skimmel i boligen.


Gode råd

 • Sørg for din bolig er så tør som muligt ved hyppig udluftning
 • Er der vandskader er det vigtigt at få dem udbedret før problemerne udvikler sig unødvendigt
 • Skimmelsvampe kan kun vokse på fugtige steder i boligen
 • Skimmelsvampe, eller mug og skimmel, lever af tapet, træ, lim i vægge, tøj og lignende.
 • Skimmelsvamp kan give astma og allergi
 • Skimmelsvampe kan være skyld i træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær
 • Gå til lægen hvis du oplever længerevarende symptomer


Løsningen til bekæmpelsen af skimmelsvamp og radon i lave krybekældre


I konstruktioner med lave krybekældre er det kompliceret at bekæmpe skimmelsvamp uden et større indgreb med at fjerne gulv, efterisolering af gulv på ny mv. Dette formønter sig til et tungt økonomisk projekt, som det for mange husejere kan være svær at bære.


Med udgangspunkt i dette problem har vi nu udviklet et unikt alternativ, som kan spare boligejere for mange penge, som samtidig sikrer et sundt indeklima. Vi tilbyder nu en løsning samt vores professionelle ekspertise til:

 • Bekæmpelse af skimmelsvamp og dets vækstvilkår i lave krybekældre
 • Undgå de sundhedsskadende og allergifremkaldende gener herved
 • Samtidig eliminering af den radioaktive luftart radons indsivning til boligen
 • Udgifter bliver holdt på et absolut minimum i perioden
 • Løsning nu og her uden brug for genhusning


Denne metode er blevet til i samarbejde med den globale markedsleder indenfor affugtning og energieffektive luftbehandlingsløsninger, Munters A/S. Løsningen er ligeledes blevet undersøgt af Statens Byggeforskningsinstitut der i et forskningsprojekt har vist at løsningen kan standse og indkapsle eventuel skimmelsvampevækst i en krybekælder.


Kontakt Midtfyns Totalservice for professionel hjælp. Vi har løst mange forskelligartede opgaver ved bekæmpelsen af skimmelsvamp problemer.


 


PCB


Der er stor fokus på PCB forurening i bygninger.

PCB blev brugt i byggematerialer fra 1950 frem til ca. 1977 og stoffet kan være sundhedsfarligt.


Midtfyns Totalservice er en veletableret virksomhed med en professionel indgangsvinkel til opgaverne og ikke mindst konkurrencedygtige priser.


Vi har stor erfaring i udtagelse af PCB prøver, både materiale og luftprøver. Prøverne sendes til analyse på et anerkendt laboratorium, hvor der udarbejdes en rapport til brug for dokumentation, hvorvidt udtagningsstedet indeholder PCB eller ej.


På nuværende tidspunkt udfører vi ovennævnte ydelse for flere fynske kommuner, bl.a. Faaborg Midtfyn Kommune og Assens Kommune.


 


Asbest


 • Fjernelse af asbestholdige materialer
 • Nedtagning af asbestlofter
 • Rengøring efter asbestarbejde
 • Rensning af luft fra forurenede områder
 • Afisolering af rørMIDTFYNS TOTALSERVICE A/S  |  INDUSTRIVEJ 13  |  NR. BROBY  |  5672 BROBY  |  TLF. 6263 1788  |  CVR 30070674